Zoeken, vergelijken en aanvragen van een

Zakelijke lening

Binnen 30 seconden, gratis & vrijblijvend

Zoek financiers
hero foto

Onze financiers

In totaal werken wij met bijna 20 alternatieve kredietverleners. Wij hebben deze zorgvuldig geselecteerd, ze zijn een goede aanvulling zijn op elkaar. Hierbij een selectie van onze financiers:

youlend
Svea Primary RGB large 2
NEW10
yeaz
kv logo
swishfund 1

ONS PROCES

Via een eenvoudig proces krijg je binnen een minuut een overzicht van alle financiers die bij jou en jouw onderneming passen. Jij kiest met wie je verder spreekt. Dit scheelt je veel tijd!

zakelijke lening zonder jaarcijfers

Aanvraag

Beantwoord binnen 1 minuut enkele vragen over jouw onderneming.

zakelijke lening aanvragen

Wij checken je opties

Ons systeem analyseert je antwoorden en selecteert passende financiers.

zakelijke lening vergelijken

Ons advies

Je krijgt je financieringsopties duidelijk gepresenteerd. Je kiest zelf bij welke kredietverlener je een zakelijke lening aanvraagt!

Alles over een zakelijke lening

Zakelijke leningen worden verstrekt in verschillende vormen, met verschillende voorwaarden en verschillende financieringsdoelen. Voor de meeste ondernemers is het afsluiten van een zakelijke lening niet dagelijkse kost, terwijl de kredietverleners niet anders doen dan zakelijke leningen uitgeven. Hierdoor is er een verschil in kennis tussen de ondernemer en kredietverlener, wat tot onzekerheden en zelfs (soms onnodige) discussies kan leiden. Op deze pagina geven wij uitgebreid informatie over zakelijke leningen, de voorwaarden, de financieringsdoelen en hoe een zakelijke lening voor bepaalde branches interessant kan zijn.

Een zakelijke lening – wat is het?

Een zakelijke lening is een financieringsvorm waarbij een bedrijf geld leent van een bank of andere financier. De lening kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het financieren van groei, het aanschaffen van nieuwe apparatuur of het uitbreiden van de productie. Als een bedrijf geld leent, moet het in ruil hiervoor rente betalen en is het verplicht om het geleende bedrag op een bepaald moment terug te betalen.

De voorwaarden van een zakelijke lening, zoals de rente en de looptijd, worden vastgelegd in een leningsovereenkomst tussen het bedrijf en de financier. Er zijn verschillende soorten zakelijke leningen beschikbaar, zoals rekening courant kredieten, overdraagbare lineaire leningen, aflossingsvrije leningen, bedrijfshypotheken en investeringskredieten. Welk type lening het meest geschikt is, hangt af van de specifieke behoeften van het bedrijf en de doeleinden waarvoor het geld wordt gebruikt.

Wie kunnen er een zakelijke lening aanvragen?

Over het algemeen kan je stellen dat alle ondernemingen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) in aanmerking komen voor een zakelijke lening. Wel gelden er vaak extra voorwaarden, zoals de verplichting om woonachtig te zijn in Nederland of dat je fulltime actief moet zijn met de onderneming.  

Afhankelijk van de rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaken, besloten vennootschappen en stichtingen), de omvang (ZZP’ers) of fase waarin het bedrijf zich bevindt (starters of groeibedrijven) ontstaan er ook extra aandachtspunten.

Zakelijke lening voor een eenmanszaak

Ongeveer tweederde van de Nederlandse ondernemingen hebben de rechtsvorm eenmanszaak. Een eenmanszaak is een soort bedrijfsvorm waarbij één persoon de enige eigenaar is van het bedrijf. Deze persoon is verantwoordelijk voor alle aspecten van het bedrijf, zoals het maken van beslissingen, het uitvoeren van werkzaamheden en het betalen van schulden. De eenmanszaak is een populaire keuze voor zelfstandigen en ondernemers die een klein bedrijf willen starten, omdat het opzetten en runnen ervan vaak relatief eenvoudig is.

Bij het aangaan van een zakelijke lening voor een eenmanszaak is het wel belangrijk om te realiseren dat de eigenaar van een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk is voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf. Tevens kan er door financiers en andere kredietverleners ook naar de financiële privésituatie worden gekeken.

Zakelijke lening voor een besloten vennootschap

De besloten vennootschap (BV) is na de eenmanszaak de meest populaire rechtsvorm voor een Nederlandse onderneming, ongeveer 11% van de ondernemingen betreft een besloten vennootschap. Een besloten vennootschap is een rechtsvorm voor een bedrijf waarbij de aandelen in het bedrijf niet openbaar zijn en niet op een beurs verhandeld kunnen worden. Dit betekent dat alleen de aandeelhouders (vennoot(en)) het recht hebben om aandelen in het bedrijf te bezitten en te verkopen. Een BV is een populaire keuze voor ondernemers die op zoek zijn naar een meer formele en professionele rechtsvorm voor hun bedrijf, omdat het een goede manier is om risico’s te beperken en de aansprakelijkheid van de eigenaar(s) te beperken.

In een BV zijn de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf, wat betekent dat hun privévermogen niet op het spel staat als het bedrijf in financiële problemen komt. Hierdoor wordt er door kredietverstrekkers van zakelijke leningen voor een BV een dieper onderzoek gedaan naar de financiële situatie van het bedrijf. Daarnaast kan het voorkomen dat de kredietverlener de aandeelhouders van de besloten vennootschap vraagt om persoonlijk borg te staan voor de zakelijke lening.

Zakelijke lening voor ZZP’ers

Iets meer dan de helft van de ondernemingen in Nederland is een ZZP’er, namelijk ongeveer 1,4 miljoen van de bedrijven. Een ZZP’er is een zelfstandige zonder personeel, oftewel een ondernemer die geen werknemers heeft en zijn of haar diensten verleent aan andere bedrijven of particulieren.

Het kan lastig zijn om een zakelijke lening voor ZZP’ers te krijgen, dit omdat de omzet vaak niet extreem hoog is. Je moet tenslotte zelf de omzet volledig realiseren. Toch zijn er mogelijkheden om een zakelijke lening te krijgen als ZZP’er, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bedrijfsvoertuig, een machine of inventaris.

Zakelijke lening voor starters

Als starter kan het soms moeilijk zijn om een zakelijke lening te krijgen, omdat je nog geen track record hebt en banken en andere financiële instellingen vaak voorzichtig zijn met het verlenen van leningen aan onervaren ondernemers.Er zijn echter verschillende opties waar je als starter of startup naar kunt kijken als je op zoek bent naar een zakelijke lening. Zoek bijvoorbeeld eens naar specifieke startersleningen of leningen voor start-ups, die speciaal zijn bedoeld voor jonge ondernemers.

Het is belangrijk om te onthouden dat het verkrijgen van een zakelijke lening vaak met bepaalde voorwaarden gepaard gaat, zoals het opstellen van een ondernemingsplan en het aanleveren van financiële documenten. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent als je een lening aanvraagt, en overweeg ook om professioneel advies in te winnen bij een financieel adviseur of een accountant.

Waarvoor kan je een zakelijke lening aanvragen?

Er kunnen veel redenen zijn om een financiering aan te vragen. Het financieringsdoel hangt vaak af van de branche waarin een bedrijf actief is, de bedrijfsactiviteit, de omvang van het bedrijf en de fase waarin het bedrijf zich bevindt (start, groei, stabiliteit, eindigend of problemen). Voorieder financieringsdoel zijn vaak weer verschillende financiers gespecialiseerd, waardoor je goed moet onderzoeken bij welke financier je terecht kan. Onderstaand enkele voorbeelden van de meest voorkomende financieringsdoelen.

Een voorraadfinanciering

Een zakelijke lening kan ook worden gebruikt om voorraad aan te kopen, in dat geval heet dit een voorraadfinanciering. Voorraad is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces voor veel bedrijven, omdat het ervoor zorgt dat ze producten kunnen aanbieden aan hun klanten. Als een bedrijf een zakelijke lening aanvraagt om voorraad aan te kopen, kan dit helpen om de productie en verkoop te verhogen en om de groei van het bedrijf te financieren.

Er zijn echter wel een aantal dingen waar bedrijven rekening mee moeten houden als ze een financiering aanvragen om voorraad aan te kopen. Zo moeten ze ervoor zorgen dat ze voldoende verkoopverwachtingen hebben om de lening terug te kunnen betalen en moet er eventueel een pandrecht op de voorraad worden afgegeven aan de financier.

Een debiteurenfinanciering

Debiteuren zijn mensen of bedrijven die geld aan jouw onderneming schuldig zijn, bijvoorbeeld omdat ze goederen of diensten van je hebben gekocht en deze nog niet hebben betaald. Een debiteurenfinanciering, kan helpen om de liquiditeit van het bedrijf te verbeteren en om de groei te financieren. Het is mogelijk om een zakelijke financiering af te sluiten om debiteuren mee te financieren, dit heet dan een debiteurenfinanciering. Dit kan je doorgaans regelen in een zakelijke lening of zakelijk krediet regelen. Ook zijn er andere alternatieven, zoals factoring.

Er zijn echter wel een aantal dingen waar bedrijven rekening mee moeten houden als ze een lening aanvragen om debiteuren te financieren. Zo moeten ze ervoor zorgen dat ze voldoende debiteuren hebben om de lening terug te kunnen betalen en moet er eventueel een pandrecht op de debiteuren worden afgegeven aan de financier.

Een zakelijke lening voor machines

Voor veel ondernemingen is het aankopen van een dure machine noodzakelijk om hun activiteiten uit te voeren. Voor deze ondernemingen kan het interessant zijn om een zakelijke lening af te sluiten. Bijvoorbeeld voor bouwmachines voor een bouwonderneming, landbouwmachines voor een boer en een goed koffiezetapparaat voor een koffiecorner.

Deze zakelijke lening kan worden afgesloten bij een bank of andere financier. Bij het aanvraggen is het belangrijk om te overwegen wat je belangrijk vindt, denk hierbij aan de kosten van de lening, de terugbetalingsperiode en de rente die wordt berekend. De ultieme vraag is; wil je de machine leasen of financieren.

Een zakelijke lening voor een voertuig

Voor veel andere ondernemingen is het juist cruciaal om een voertuig aan te schaffen om hun activiteit uit te voeren. Ook voor deze ondernemingen kan het interessant zijn om een zakelijke lening af te sluiten. Bijvoorbeeld voor een vrachtwagen voor een logistieke onderneming, een bestelbus voor een pakketbezorger of een auto voor taxi-bedrijf.

Sommige dingen om te overwegen zijn: de kosten van de lening, de terugbetalingsperiode en de rente die wordt berekend. Bij een auto financiering moet je ook nadenken over het soort financiering; een zakelijke lening of financial lease.

Een zakelijke lening voor vastgoed

Een zakelijke lening voor vastgoed is een lening die doorgaans door een bedrijf wordt gebruikt om onroerend goed aan te kopen, deze leningsoort staat ook wel bekend als een vastgoedfinanciering. Dit vastgoed kan worden gebruikt voor de eigen commerciële activiteiten of voor commerciële verhuur. In tegenstelling tot een privé hypotheek, is het zakelijk bijna niet mogelijk om 100% van de waarde van het pand te financieren, de meeste financiers zijn bereid maximaal 70-80% van de waarde te financieren. Over het algemeen wordt er door de betreffende financiers een zekerheid in de vorm van een hypotheekinschrijving op het betreffende pand gevraagd.

Een zakelijke lening voor andere doelen

Naast de hierboven genoemde financieringsdoelen, kan je een zakelijke lening voor nog veel meer doelen gebruiken. Denk hierbij aan een zakelijke lening voor opstartkosten, groei, aanschaf van inventaris, personeelskosten, marketingkosten of herfinanciering. Voor al deze financieringsdoelen zijn er mogelijkheden.  Op zoek naar een zakelijke lening voor één van deze financieringsdoelen? Wij werken samen met kredietverleners die ook deze doelen financieren. Check hier binnen 60 seconden welke kredietverlener het beste bij jou en jouw onderneming past! Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op.

zakelijke-lening

Financiering in uitzonderlijke situaties

Ondernemingen gaan net als mensen door verschillende levensfasen en kennen hierdoor dus ook ups en downs. Levensfasen zijn bijvoorbeeld de opstart van de onderneming, de groei van het bedrijf en bedrijven komen ook in de problemen. Daarnaast hebben ondernemingen net als mensen allemaal verschillende eigenschappen. Zo zijn er ondernemingen die geen jaarcijfers kunnen aanleveren, ondernemers die een negatieve BKR hebben, ondernemers die geen persoonlijke borgstelling kunnen of willen afgeven en ondernemingen die geen onderpand kunnen aanbieden. Voor al deze ondernemingen zijn oplossingen, lees er onderstaand meer over.

Een zakelijke lening zonder jaarcijfers

Bij veel financiers is het noodzakelijk om jaarcijfers aan te leveren om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening. In sommige gevallen is het voor een onderneming echter nog niet mogelijk om jaarcijfers aan te leveren, bijvoorbeeld omdat de onderneming pas kort bestaat, omdat de accountant meer tijd nodig heeft om de jaarcijfers op te maken of omdat er een overname heeft plaatsgevonden. In deze gevallen zijn er zeker mogelijkheden voor een zakelijke lening zonder jaarcijfers, maar je moet wel weten waar je terecht moet.

Een zakelijke lening met BKR registratie

Helaas hebben veel ondernemers een negatieve BKR registratie. In sommige gevallen is dit terecht, in andere is het zeer onredelijk. Over het algemeen wordt gedacht dat het helemaal onmogelijk is om een zakelijke lening zonder BKR controle te krijgen. Het gevolg hiervan is dat de ondernemingen van iemand met een BKR notering veel minder mogelijkheden hebben om door te groeien. Gelukkig zijn er echt wel financiers die luisteren naar het volledige verhaal en dus ook ondernemers helpen zonder een BKR check uit te voeren.

Een zakelijke lening zonder onderpand

De meeste ondernemers kennen het wel: je vraagt een zakelijke lening aan, maar je wordt direct gevraagd om alles wat je hebt als onderpand aan te bieden. Allereerst je voorraad, inventaris, machines, debiteuren. Het is niet altijd wenselijk om al deze zekerheden als onderpand te geven, maar het verkleint wel de mogelijkheden op een zakelijke lening. Toch zijn er mogelijkheden voor een zakelijke lening zonder onderpand, je moet alleen wel weten bij welke financiers je terecht moet en je moet je argumenten goed hebben voorbereid.

Een zakelijke lening met spoed

Ondernemingen ontvangen veel betalingen, maar ze hebben ook veel uitgaven. Als de afnemers de facturen even wat langzamer betalen, kan er al snel een kasprobleem ontstaan. Hierdoor komt het vaak voor dat ondernemers met spoed een zakelijke lening nodig hebben. Diverse financiers zijn gespecialiseerd in het verstrekken van een zakelijke lening. Bij de snelste financiers heb je binnen een uur toegang tot het geld.

Een zakelijke lening zonder gedoe

Als ondernemer heb je ongelooflijk veel taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor kan het zijn dat je niet veel tijd beschikbaar hebt om alle documenten aan te leveren die de kredietverlener opvraagt en om iedere keer alle (nieuwe) vragen van de financier te beantwoorden. Het wordt dan ook vaak als een enorm gedoe gezien om een zakelijke lening aan te vragen. Toch zijn er ook financiers waar je zonder gedoe een zakelijke lening kan aanvragen. Snel, met weinig informatie en slechts een paar vragen.

Uit welke onderdelen bestaat een zakelijke lening?

Door veel ondernemers wordt er bijna alleen gekeken naar de hoofdsom en de rente van de zakelijk lening. Dit zijn uiteraard twee zeer belangrijke onderdelen, maar er zijn nog meer onderdelen die cruciaal zijn om te begrijpen voordat je een leningsovereenkomst aangaat. Onderstaand hebben wij een opsomming gemaakt van onderdelen van een zakelijke lening die direct invloed kunnen hebben op je kasstroom, verplichtingen en ondernemingsvrijheid.

Bedrag van een zakelijke lening

De hoofdsom van een zakelijke lening is het bedrag dat u leent van een financier. Dit bedrag plus de rente moet je uiteindelijk terugbetalen aan de kredietverlener. De hoogte van het bedrag van een zakelijke lening is afhankelijk van diverse factoren, denk hierbij aan het financieringsdoel, de omzet en kasstroom van je onderneming, de rentecoupon en de terugbetaalperiode.

Looptijd van een zakelijke lening

De looptijd van een zakelijke lening is de periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald. De looptijd van een lening kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de voorwaarden van de lening. De looptijd wordt voornamelijk beïnvloed door het financieringsdoel, zo wordt op vastgoed vaak langer gefinancierd dan op voorraad.

Rente van een zakelijke lening

Rente van een zakelijke lening is het bedrag dat u betaalt aan een financier voor het lenen van het geld. Er zijn diverse soorten rente, bijvoorbeeld de vaste rente, variabele rente en achtergestelde rente. Daarnaast zijn er verschillende manieren om de rente te berekenen, bijvoorbeeld over de uitstaande lening of over de originele hoofdsom. De hoogte van de rente wordt grotendeels bepaald door het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, dus hoe hoger het risico op niet terugbetalen van de lening, hoe hoger de rente.

Onderpand van een zakelijke lening

Zekerheden en onderpand kunnen worden gevraagd door een financier als onderdeel van de voorwaarden van de lening. Ze zijn bedoeld om het risico van de lening te verminderen. De belangrijkste zekerheden en onderpand die kunnen worden gebruikt voor een zakelijke lening zijn een hypotheek (op onderpand als onroerend goed, zoals een huis of een kantoorpand), een pandrecht (op onderpand zoals bijvoorbeeld machines, voertuigen, voorraden of debiteuren) of hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals bijvoorbeeld een persoonlijke borgstelling). Als de lening niet wordt terugbetaald, kan de financier de zekerheden uitwinnen om de lening terug te betalen.

Andere zaken om op te letten bij een zakelijke lening

Andere zaken waar je op moet letten bij het aangaan van een bedrijfslening zijn de aflossingsvorm (lineaire lening, annuïteitenlening of bulletlening), de additionele kosten (bereidstellingsprovisie en afsluitprovisie) en de ratio’s (zoals solvabiliteit, leverage en DSCR). Onze specialisten hebben tientallen jaren ervaring met financieren. Mocht je vragen hebben over deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Veel ondernemers kijken enkel naar de huidige financieringsbehoefte en de voorwaarden waartegen je dit nu kan financieren. Het is echter nog veel belangrijker om verder te kijken. Past de financier nu bij mijn onderneming? Kan de financier in de toekomst meegroeien met mijn onderneming? Geeft de financier het gewenste advies? Heb ik een goed contact met het huidige contactpersoon? Hoe acteert de financier als het even minder gaat? Dit zijn allemaal belangrijke vragen om te beantwoorden voordat je een overeenkomst met een financier sluit.

alternatieven zakelijke lening

Alternatieven voor een zakelijke lening

Een zakelijke lening is voor veel ondernemingen een passende financieringsoplossing. Voor specifieke situaties kan het echter wel wenselijk zijn om naar een alternatieve financieringsvorm te zoeken. Er zijn verschillende alternatieven voor een zakelijke lening die je kunt overwegen als je financiële middelen nodig hebt voor je bedrijf. Sommige van de belangrijkste alternatieven voor een zakelijke lening zijn factoring, leasing, crowdfunding en een zakelijke creditcard.

Factoring

Factoring is een financieringsmethode waarbij je jouw openstaande facturen verkoopt aan een financier. De financier betaalt je direct een deel van de facturen, terwijl zij wachten op de betaling van de klant. Factoring is een goede optie als je op zoek bent naar een snelle manier om geld te krijgen voor je bedrijf, vooral als je moeite heeft om je facturen op tijd te incasseren. Het is wel belangrijk om te onthouden dat factoring kan leiden tot hogere financieringskosten, dus het is aan te raden om de voorwaarden van de factoringovereenkomst goed te bekijken voordat je een beslissing maakt.

Lease

Leasing is een financieringsmethode waarbij een bedrijf een activa (zoals machines, voertuigen) als zekerheid koppelt aan een financiering. Leasing is een goede optie als je op zoek bent naar een manier om activa te financieren zonder dat he direct het volledige bedrag hoeft te betalen. Er zijn verschillende soorten leasing, zoals financial leasing en operationele leasing. Belangrijke verschillen zijn dat je bij financial leasing de eigenaar wordt van het activa, terwijl je bij operational leasing een soort huurkoop transactie aangaat. Voordelen van leasing is dat het doorgaans goedkoper is, de looptijd past bij de afschrijvingstermijn van het object en je beperkte zekerheden hoeft af te geven. Lees hier meer over het verschil tussen een zakelijke lening en financial lease.

Crowdfunding

Bij crowdfunding vraag je het publiek om een delen jouw lening te financieren. Als je bijvoorbeeld € 50.000 nodig hebt, kunnen 25 mensen allemaal € 2.000 aan je lenen. Vaak gebeurt dit via tussenpartijen. Je probeert met goede marketing zoveel mogelijk mensen bereid te vinden om jou een lening te verstrekken.

Creditcard

Een zakelijke creditcard is een creditcard die is bedoeld voor zakelijk gebruik door bedrijven. Een zakelijke creditcard kan worden gebruikt om zakelijke uitgaven te betalen, zoals reiskosten, aankopen voor het bedrijf en andere zakelijke kosten. Een zakelijke creditcard kan ook verschillende voordelen bieden, zoals aanvullende verzekeringen en aanvullende zakelijke diensten. Het is wel belangrijk om te onthouden dat het gebruik van een zakelijke creditcard kan leiden tot hogere financieringskosten, dus let goed op de tarieven.